ตระกร้าสินค้า
    รถเข็นของคุณว่างเปล่าในขณะนี้
เข้าสู่ระบบ
เป็นลูกค้าอยู่แล้ว?
กรุณาเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชี

นโยบาย การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน

นโยบาย การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน 

1. การเปลี่ยนสินค้า :  ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 - สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 - สินค้าจะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงสภาพกล่องไว้ (ถ้ามี)
 - สินค้า และของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน

2 การคืนสินค้า :

 -  บริษัทไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้า

3. การคืนเงิน :

 -  บริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงิน

4. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :

  - กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง

  - กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม

  - กรณีสินค้าหมดประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และค่าขนส่ง

5. กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-105-4382