ข้อกำหนดและเงื่อนไข

www.thecool.co.th ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เดอะคูล จำกัด โดยเปิดให้บริการ จำหน่าย จัดส่ง และซ่อมสินค้า เพื่อตอบสนองการเลือกซื้อสินค้าของคนรุ่นใหม่ผ่านไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเว็ปไซต์ คุณลูกค้ายังสามารถ เข้าใช้บริการผ่าน Facebook และ Line ได้อีกด้วย 
สำหรับคุณลูกค้าผู้เข้าใช้งานในเว็ปไซต์ดังกล่าว ทีมผู้จัดทำขอใช้โอกาสดีๆ นี้เรียนแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

1. กรุณายืนยันและทำความเข้าใจ ‘ข้อกำหนดและเงื่อนไข’ ในการใช้งานเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำและยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

2. การรักษาข้อมูลและบัญชีส่วนตัว (Account) สามารถกระทำได้ผ่านการเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยแนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บเป็นความลับ หากกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้งานนั้นๆ ทางเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นการตกลงยอมรับการกระทำกิจกรรมดังกล่าวภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของลูกค้า หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรใช้บริการโดยมีผู้ปกครองแนะนำ เนื่องจากสินค้าไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก แต่จำหน่ายให้ผู้ที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่มีให้บริการในเว็ปไซต์ โดย www.thecool.co.th มีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีส่วนตัว และปฏิเสธการให้บริการ รวมถึงแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ 

3. กรณีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

4. สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการใดๆ แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นรวมทั้งต่อบริษัท ผู้ใช้บริการต้องตกลงชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

5. ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารผ่าน www.thecool.co.th ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ รีวิว คอมเม้นต์ ใต้รูปหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงการส่งอีเมลเพื่อเสนอแนะความเห็นหรือข้อติชม โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและศีลธรรม ละเว้นข้อความที่ส่อเสียดไปในทางอนาจาร คุกคาม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการหมิ่นประมาท โฆษณา จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ (Spam) หรือปลุกปั่นความคิดเห็นด้านการเมือง ทั้งนี้ งดการใช้อีเมลปลอมหรือดำเนินกิจกรรมบนเว็ปไซต์ผ่านบัญชีผู้ใช้บริการรายอื่น โดยทีมผู้จัดทำเว็ปไซต์มีสิทธิแก้ไขหรือลบข้อความดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะสื่อสารกับ www.thecool.co.th สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางอีเมล sales-online@thecool.com

7. ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และ การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าในวันที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ ทีมผู้จัดทำจะทำการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถาม หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ โดยจะรีบดำเนินการเจรจาก่อนจัดส่ง

9.ซอฟต์แวร์ที่อยู่บน www.thecool.co.th เป็นทรัพย์สินของบริษัท เดอะ คูล จำกัด และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท (เว็ปไซต์) ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานฟีเจอร์และฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ทั้งหมด โดยทีมผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำซอฟต์แวร์ ไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โอนถ่ายให้บุคคลที่สาม ขาย ให้เช่า แจกจ่าย ทั้งนี้ บริษัทสามารถงดให้บริการหรือระงับสิทธิในการใช้บริการได้ทุกเวลา โดยอัตโนมัติ และไม่มีการแจ้งเตือน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทุกประการ 

10.ในการเข้าถึงเว็ปไซต์ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม แต่ละบริษัทมีนโยบายการให้บริการและคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกัน รวมถึงค่าบริการที่เกิดขึ้น โดย www.thecool.co.th ไม่มีส่วนในการคิดค่าบริการดังกล่าว

11.ทางบริษัทฯ ไม่ส่งเสริมและห้ามให้มีการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ถอด ประกอบบางส่วนและทั้งหมดของซอฟต์แวร์บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็ปไซต์

12. เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง เคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ หรือระงับคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อรับฟังการยืนยันสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย


กรุณาศึกษาเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งานและชำระสินค้าผ่าน www.thecool.co.th ในที่นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้